• باگ عجیب خدای جنگ راگناروک تمام قلمرو را سفید می کند

    باگ عجیب خدای جنگ راگناروک تمام قلمرو را سفید می کند

    یک بازیکن God of War Ragnarok باگ عجیبی را کشف کرد که ظاهراً یک قلمرو را کاملاً سفید کرد. در حالی که دنباله God of War در جریان Fimbulwinter می گذرد، به نظر نمی رسید که این منظره ناشی از هوای برفی در بازی باشد.   God of War Ragnarok که در سال 2022 منتشر