• “منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان” چه قدر عملیاتی شده است؟

    “منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان” چه قدر عملیاتی شده است؟

    رییس قوه قضائیه با اشاره به “منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران” که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، گفت: باید بررسی شود از آن زمان تا کنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.  به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای فراکسیون زنان