• رویداد استارتاپی ارائه فناوری های نوین صنعت در شیراز برگزار شد

    رویداد استارتاپی ارائه فناوری های نوین صنعت در شیراز برگزار شد

    با حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، رویداد استارتاپی ارائه فناوری های نوین در صنعت در شیراز برگزار شد.  به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس ،در این رویداد استارتاپی ۲۰ گروه در حوزه های مختلف صنعتی به ارائه توانمندی های خود پرداختند . ارائه دانش فنی فرملاسیون شیمیایی صنعتی،طراحی و پیاده سازی